Środowisko

 • wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Poznania,
 • wzrost ekologicznych walorów obszarów nadrzecznych,
 • połączenie terenów zieleni otaczających miasto Poznań z terenami zieleni położonymi na jego obszarze,
 • połączenie parków miejskich i terenów zieleni ze strefą Warty.

 

 

Gospodarka

 • Miasto Poznań będzie bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, firm, itp.,
 • wzrost wartości nieruchomości położonych w strefie Warty,
 • wzrost funkcjonalności strefy nadrzecznej skutkujący powstaniem korzyści gospodarczych (np. krótszym czasem podróży),
 • więcej prywatnych inwestycji w strefie rzeki Warty.

 

 

Tożsamość

 • przekształcenie zapomnianej rzeki w wysoce atrakcyjny obszar,
 • wzmocnienie tożsamości całego Poznania,
 • Poznań będzie uchodzić za lidera wśród polskich miast, słynącego z zintegrowanej gospodarki wodnej,
 • możliwość rewitalizacji wielu okolicznych terenów tożsamość.

 

 

Społeczeństwo

 • realizacja strategii przyczyni się do intensywnego korzystania ze strefy rzecznej przez społeczeństwo,
 • mieszkańcy Poznania skorzystają ze zwiększonego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
 • nastąpi poprawa życia i dobrego samopoczucia mieszkańców Poznania dzięki wzrostowi jakości życia w mieście,
 • mieszkańcy Poznania będą zaangażowani w Strategię Rozwoju i dumni z jej realizacji.

 

 

Komunikacja

 • realizacja projektu mającego na celu usprawnienie komunikacji wywoła entuzjazm mieszkańców, interesariuszy oraz polityków,
 • nastąpi połączenie wielu rozmaitych strategii, planów oraz projektów w ramach zintegrowanej Strategii,
 • pomysł wykorzystania rzeki do (publicznego) transportu nabierze rozmachu,
 • nastąpi połączenie niektórych części miasta ze strefą rzeki.