Strategia rozwoju rzeki Warty.

 

Strategia rozwoju rzeki Warty to ambitne i wymagające przedsięwzięcie. Przeprowadzone analizy finansowe i ekonomiczne wykazały, że całkowity koszt realizacji strategii może wynieść od 2 697,0 mln PLN do 3 151,0 mln PLN. Należy jednak pamiętać, że tak wielka inwestycja składałaby się z dziesiątek podprojektów, realizowanych w różnym czasie.
Analiza ekonomiczna wykazała, że Miasto Poznań odniosłoby wymierne korzyści, gdyby wszystkie proponowane w strategii projekty zostały zrealizowane. Całkowitą wartość korzyści wynikających z realizacji Strategii rozwoju rzeki Warty szacuje się na 16 577 mln PLN. Należy również podkreślić, iż źródeł finansowania poszczególnych inwestycji należy upatrywać w środkach pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Analiza wykazała również, że każdy 1 mln PLN przeznaczony przez Miasto na realizację projektów, przyniesie skutki w postaci prywatnych inwestycji szacowanych na kwotę 2,8 - 3 mln PLN.