Mieszkanie i praca – na terenach zabudowanych


Głównym założeniem projektów dotyczących mieszkania i pracy na terenach zabudowanych w strefie nadrzecznej jest ich rewitalizacja oraz zwiększenie dochodów miasta na potrzeby podniesienia atrakcyjności terenów nadwarciańskich. Nowo zabudowane obszary po obu brzegach rzeki mogą stanowić dodatkowe tereny przeznaczone do zamieszkania i pracy.

 

 1. Rewitalizacja starego portu na Starołęce
  Rewitalizacja tego starego portu polegająca na stworzeniu atrakcyjnych warunków do mieszkania, pracy oraz rekreacji przekształci zaniedbany obszar nadrzeczny w obszar atrakcyjny. Rozwój ten przyczyni się do powstania wartości dodanej dla miasta – wykreuje atmosferę „miejsca do zamieszkania”.
 2. Rozwój kampusu Politechniki Poznańskiej w relacji z terenami maltańskimi
  Kampus Politechniki Poznańskiej może rozwijać się w obrębie strefy rzeki Warty oraz terenów Malty. Poprzez powiązanie z Maltą zintegrować można walory zieleni i jeziora oraz wykorzystać je dla celów uczelnianych.
 3. Realizacja nowych dodatkowych struktur miejskich poprzez tworzenie różnego rodzaju wysp
  Centrum miasta ma duży potencjał ułatwiający tworzenie rozmaitych przestrzeni zapewniających warunki do mieszkania i pracy. Istnieje możliwość utworzenia różnych wysp o indywidualnych właściwościach nadających miastu wyjątkową jakość.
 4. Rewitalizacja centrum miasta poprzez rekonstrukcję historycznej „morfologii miejskiej”
  Historyczna struktura miasta, w szczególności centrum Poznania, stanowi duży potencjał do kształtowania atrakcyjnych przestrzeni miejskich. Taką atrakcyjność miasta można uzyskać poprzez rekonstrukcję struktury historycznej.
 5. Rewitalizacja innych obszarów połączonych z rzeką
  Obszary położone w pobliżu rzeki Warty zostaną ukierunkowane na strefę nadrzeczną w celu czerpania maksymalnych korzyści oferowanych przez tę atrakcyjną część miasta. Rozwój budownictwa i architektura będą skupiać się w obszarze Warty.