Komunikacja piesza i rowerowa


Celem projektów dotyczących komunikacji pieszej i rowerowej jest ułatwienie i promowanie w szczególności przemieszczania się pieszo lub rowerem. Te „zdrowe” środki transportu nie zanieczyszczają środowiska ani nie powodują hałasu w przeciwieństwie do samochodów, dzięki czemu możliwe byłoby stworzenie atrakcyjnej przestrzeni w centrum miasta i strefie nadrzecznej.

 

 1. Budowa Wartostrady
  Praca nad realizacją projektu Wartostrada zapewni mieszkańcom miasta Poznania oraz turystom większy dostęp do strefy nadrzecznej. Dodatkowy walor stanowią atrakcyjne ścieżki rowerowe.
 2. Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg/ścieżek pieszych i rowerowych
  Obok Wartostrady powstać może więcej ścieżek rowerowych i pieszych w celu promowania zdrowych, sprawnych i niedrogich środków transportu. Można je również wykorzystać do celów rekreacyjnych i turystycznych.
 3. Budowa nowych kładek
  Nowe kładki dla pieszych i rowerzystów otworzą tereny nadrzeczne dla mieszkańców, poprawią łączność z tą strefą oraz ułatwią do niej dostęp.
 4. Odtworzenie połączenia z historycznym Traktem Królewsko-Cesarskim
  Możliwe jest ponowne zwrócenie uwagi na kościoły i historyczne elementy położone wzdłuż najważniejszego historycznego traktu miasta. Budowa atrakcyjnego odcinka łączącego te obiekty pozwoli na ponowne odkrycie historycznego waloru Poznania.
 5. Wyciszenie i przebudowa ulicy Solnej
  Ulica Solna stanowi obecnie „korytarz” dla samochodów w centrum miasta. Przewiduje się jej wyciszenie i przekształcenie w przyjemny i atrakcyjny bulwar miejski.
 6. Reorganizacja transportu publicznego w centrum miasta w połączeniu z nowym systemem ruchu drogowego
  Zmiana systemu ruchu drogowego wymaga dostosowania transportu publicznego, co przykładowo oznacza, że system ten wymagałby przygotowania miejsc parkingowych znajdujących się poza miastem.