Krajobraz i przyroda

Celem projektów dotyczących krajobrazu i przyrody jest zachowanie naturalnych i ekologicznych walorów „zielonego krzyża” miasta Poznania.

 

1. Wzmocnienie waloru „zielonego krzyża” Układ zieleni miasta Poznania o kształcie przypominającym krzyż jest nietypowy i niezwykle wartościowy. Korzyści (potencjalne) wynikające z takiego układu są znaczne, stąd też „zielony krzyż” jest nie tylko objęty ochroną, lecz również stale rozwijany. Stanowi on rdzeń naturalnej i ekologicznej sieci stref zieleni zarówno w mieście, jak i poza jego obszarem.

 

2. Tworzenie dodatkowych cieków wodnych powiązanych z układami zieleni Tworzenie dodatkowych cieków wodnych mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Warty zostanie połączona z rozwojem zarówno istniejących, jak i nowych naturalnych stref i korytarzy.