Dziedzictwo historyczne

Celem projektów dotyczących dziedzictwa historycznego jest ochrona i rewitalizacja cennych elementów historycznych położonych na obszarze nadwarciańskim. Koncentracja na bogatej historii miasta Poznania zapewni mu silną tożsamość, w szczególności strefie nadwarciańskiej.

 

1. Ponowne połączenie historycznego Traktu Królewskiego Trakt Królewsko-Cesarski posiada ogromne historyczne znaczenie zarówno dla Polski, jak i miasta Poznania, jednakże na skutek powstania i rozwoju ruchu drogowego został podzielony. Ponowne połączenie traktu będzie dodaniem miastu nowego atrakcyjnego elementu.

 

2. Przebudowa ulicy Solnej Wraz z przekształceniem ulicy Solnej z intensywnie uczęszczanego odcinka ruchu drogowego w przyjazny miejski bulwar dla pieszych pojawią się nowe możliwości kształtowania atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. Przebudowa ulicy w atrakcyjny deptak z punktami handlowymi będzie dodatkowym atutem miasta i przyczyni się do powstania nowej przestrzeni dla ruchu pieszych i rowerzystów, rozciągającej się od zachodniej do wschodniej części miasta.

 

3. Wykorzystanie potencjału fortów do stworzenia nowych tras turystycznych Forty otoczone zielenią oraz zielony klin wokół centrum miasta mogą zostać wykorzystane do rozwoju atrakcyjnych szlaków zieleni połączonych ze strefą nadwarciańską.