Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Celem projektów zakładających zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest stworzenie większej przepustowości koryta rzeki, w szczególności ze względu na obfite opady deszczu.

 

  1. Stworzenie dodatkowej przestrzeni rzecznej przez połączenie z istniejącą odnogą rzeki starego portu Starołęka Stworzenie otwartej odnogi rzeki poprzez wykorzystanie starego portu Starołęka zwiększy przepustowość koryta rzeki Warty, a tym samym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
  2. Ulepszenie istniejących konstrukcji mostowych Niektóre mosty tworzą zwężenie rzeki ograniczające swobodne przepływy, w szczególności przepływy maksymalne. Sytuację można rozwiązać poprzez ulepszenie konstrukcji mostów.
  3. Tworzenie dodatkowych cieków wodnych połączonych z układem zieleni Tworzenie większej liczby cieków wodnych na terasach zalewowych odprowadzających wodę w okresie wysokich przepływów zwiększyłaby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. W związku z powyższym zaproponowano tworzenie większej liczby cieków.
  4. Przywrócenie do życia historycznej rzeki Bogdanki Historyczna rzeka Bogdanka jest w przeważającej części rzeką podziemną. Proponuje się ponowne udostępnienie jej miastu. Takie działanieprzyczyniłoby się do podniesienia atrakcyjności oraz rozwoju ekologicznego, jak również utworzenia rozlewisk w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
  5. Wzmocnienie istniejącej rzeki Cybiny Podkreślone zostanie znaczenie tej rzeki. W celu stworzenia większej przestrzeni retencyjnej zaproponowano zwiększenie rozwoju ekologicznego oraz modernizację.