PROJEKT PORTOWO

 

 

 

zobacz więcej: www.portowo.pl

 

1. Aktualna sytuacja Portowa

 

Portowo zlokalizowane jest w miejscu starego portu rzecznego w dzielnicy Starołęka, który przez wiele lat był opuszczony i zaniedbany. Teren ten, leżący po obu brzegach rzeki Warty, jest zamknięty dla mieszkańców i turystów, a jego znaczenie dla Poznania jest znikome.

 

 

2. Plany na przyszłość dla Portowa

 

Spółka deweloperska Vastint (poprzednio SwedeCenter) opracowała koncepcję oraz plan przebudowy terenu i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do mieszkania, wypoczynku i rekreacji w harmonii z rzeką. Pierwszym krokiem ku rozwojowi obszaru było zburzenie budynkówprzemysłowych i pozbycie się infrastruktury przemysłowej. Plany obejmują przekształcenie Portowa w publicznie dostępny, atrakcyjny obszar miejski z charakterystycznymi elementami, niespotykanymi w istniejącym układzie miasta. Nowy obszar miejski będzie ściśle związany z rzeką Wartą i poprawi jej walory naturalne, ekologiczne oraz przestrzenne. Nowa odnoga rzeki zwiększy przepustowość i zdolność retencyjną rzeki Warty, co jednocześnie poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Poznania. Jednym z priorytetów rozwoju Portowa jest właśnie zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta. Propozycja utworzenia mariny oraz plan urbanistyczny będą stanowić impuls do korzystania z poznańskiego odcinka rzeki Warty oraz jego rozwoju. Miasto Poznań nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych z tytułu przekształcania obszaru, gdyż jest to inwestycja prywatna. Niemniej miasto będzie czerpać z niej korzyści finansowe i ekonomiczne, np. z podatków oraz wzrostu cen nieruchomości.

 

 

3. Podprojekty Portowa

 

Podprojekty strategii uwzględnione w planieimplementacji zintegrowane z Projektem Pilotażowym Portowo obejmują:

 • Budowę nowych i modernizację istniejących ścieżek pieszych/rowerowych;
 • Stworzenie dodatkowej przestrzenidla rzeki poprzez połączenie z istniejącą odnogą starego portu dzielnicy Starołęka;
 • Poprawę konstrukcji istniejących mostów;
 • Połączenie osiedla z Łęgami Dębińskimi poprzez budowę przeprawy nad Wartą
 • Rewitalizację starego portu dzielnicy Starołęki;
 • Budowę bulwarów wzdłuż rzeki;
 • Świadczenie usług związanych z rzeką umożliwiających wypoczynek nad wodą (kafejki, restauracje, plaże, miejsca spacerowe, itp.);
 • Budowę nowych dużych obiektów kulturalnych na obszarze “zielonego krzyża”;
 • Budowę mariny w Portowie;
 • Organizację i realizację transportu wodnego;
 • Budowę obiektów sportowych dla sportów wodnych.

 

W celu zrealizowania założeń strategii należy dokonać selekcji powyższych podprojektów. Im więcej podprojektów zostanie zrealizowanych, tym większa będzie możliwość osiągnięcia założonych celów Strategii Rozwoju. Jednakże nie ma konieczności realizowania wszystkich podprojektów.