1. Aktualna sytuacja Wyspy Północnej

 

Trzeci Projekt Pilotażowy dotyczy północnej części obszaru otoczonej ramionami rzeki Warty. Ta część miasta obejmuje głównie opuszczone tereny poprzemysłowe.

 

  

 

 

 

2. Plany na przyszłość dla Wyspy Północnej

 

Ze względu na swoje położenie w obrębie centrum miasta oraz w środku „zielonego krzyża”, Wyspa Północna ma dużą szansę na rozwój w kierunku atrakcyjnego obszaru miejskiego, czyli nowej części miasta Poznania przeznaczonej na miejsce zamieszkania, pracy i rozrywki na dynamicznym tle rzeki. Powstają „zielone rzeki”, które mają pomóc w stworzeniu kilku wysp. Na co dzień rzeki te są naturalnymi strefami zieleni oddzielającymi różne części Wyspy Północnej, zaś w sytuacji podwyższonego poziomu wody wypełniają się one wodą pochodzącą z Warty. W ten sposób powstaje możliwość dodatkowego jej odprowadzenia oraz zwiększenia zdolności retencyjnej, co z kolei wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Każda nowo utworzona wyspa posiada własny charakter i styl. Wyspy położone najbliżej centrum miasta są najbardziej zurbanizowane i pełnią różne funkcje, podczas gdy te położone nieco dalej od centrum pełnią funkcje mieszkalne i pozostają w harmonii z rzeką Wartą.

 

 

3. Podprojekty Wyspy Północnej

 

Podprojekty uwzględnione w planie implementacji, zintegrowane z Projektem Pilotażowym Wyspy Północnej, obejmują:

  • Domknięcie I Ramy komunikacyjnej;
  • Realizację nowych dodatkowych struktur miejskich poprzez tworzenie różnego rodzaju wysp;
  • Budowę nowych dużych obiektów kulturalnych w obrębie „zielonego krzyża”;
  • Tworzenie dodatkowych cieków wodnych połączonych z układem zieleni.