1. Aktualna sytuacja Chwaliszewa


Chwaliszewo to historyczna część miasta Poznania, położona nad brzegiem rzeki Warty, która niegdyś (do lat 70. XX w.) była wyspą. Stara odnoga rzeki, która oddzieliła Chwaliszewo od starego miasta, została zabudowana i służy obecnie jako miejsce parkingowe. Zniknęły silne powiązania Chwaliszewa i historycznego centrum miasta z Wartą, zresztą podobnie jak historyczny Trakt Królewsko-Cesarski.
 

2. Plany na przyszłość dla Chwaliszewa


Przywrócenie starej odnogi rzeki Warty przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, co stworzy także wiele możliwości odbudowy Chwaliszewa oraz stworzenia nowej odnogi rzeki. Możliwe jest stworzenie atrakcyjnej części centrum miasta, a także rewitalizacja Traktu Królewsko-Cesarskiego.
 

3. Podprojekty Chwaliszewo


Podprojekty uwzględnione w planie implementacji, zintegrowane z Projektem Pilotażowym Chwaliszewo, obejmują:

  • Budowę nowych mostów;
  • Ponowne połączenie historycznego Traktu Królewsko-Cesarskiego;
  • Budowę bulwarów wzdłuż rzeki;
  • Odnowienie Skweru przy Garbarach;
  • Tworzenie dodatkowych cieków wodnych połączonych z układem zieleni;
  • Budowę mariny w centrum miasta;
  • Uruchomienie tramwaju turystycznego;
  • Ponowne połączenie historycznego Traktu Królewsko-Cesarskiego;
  • Budowę dodatkowych cieków wodnych połączonych z układem zieleni.