W chwili obecnej w naszym kraju Vastint (poprzednio SwedeCenter) buduje obiekty o łącznej powierzchni 66 tys. m²oraz rozwija kolejne projekty, w wyniku których powstanie docelowo 400 tys. m²powierzchni mieszkaniowej oraz biurowo-usługowej. Do najważniejszych realizowanych w Polsce inwestycji firmy należą: ekologiczne parki biurowo-usługowe Business Garden w Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu, wielofunkcyjny kompleks Gdynia Waterfront, Mera Hotel & SPA w Sopocie oraz kompleks biurowo-usługowy Brama Portowa Szczecin. Projekty SwedeCenter charakteryzują się doskonałą lokalizacją, elastyczną w aranżacji powierzchnią biurową oraz funkcjonalnością.

Vastint (poprzednio SwedeCenter) jest twórcą projektu "Portowo", w ramach którego na 15 ha terenu powstanie nowoczesna zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Inwestycja na poprzemysłowych terenach w pobliżu Ronda Starołęka przywróci Poznaniowi i jego mieszkańcom niewykorzystany od wielu lat potencjał Warty. Wstępne plany projektu zakładają powstanie m.in. portu z mariną dla obsługi ruchu turystycznego i komunikacyjnego (przystań dla kajaków, łodzi motorowych, taksówek wodnych) oraz kładki dla komunikacji pieszej i rowerowej nad Wartą, łączącej Starołękę z zielonymi terenami rekreacyjnymi Łęgów Dębińskich. Teren ten będzie otwarty dla mieszkańców Poznania i turystów. Obszar linii brzegowej Warty nie zostanie naruszony. Dodatkowo zostanie zmodernizowany układ komunikacyjny ul. Starołęckiej.

Podobnie jak przy innych realizacjach Vastint , w przypadku „Portowa” położono duży nacisk na zrównoważony rozwój w zakresie ekologii, aspektów społecznych i ekonomicznych oraz dodatkowo na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej już na tym etapie w projekcie przewidziano, że niezabudowane brzegi basenu portowego zostaną zagospodarowane zielenią i małą architekturą. Na terenie „Portowa“ powstanie także system ekologicznych, zielonych korytarzy oraz nasadzone zostaną rośliny wodne i podwodne, które wzmocnią naturalny proces oczyszczania się basenu portowego. Natomiast dzięki grobli, która umożliwi wegetację wartościowych gatunków roślin, nastąpi poprawa mikroklimatu. W trakcie budowy wykopy zostaną zabezpieczone przed możliwością wejścia płazów, gadów czy drobnych ssaków. W ramach kompensacji przyrodniczej na drzewach i budynkach zamontowane zostaną budki lęgowe. Miejsca parkingowe na osiedlu wykonane zostaną z płyt ażurowych, a wody deszczowe zbierane z powierzchni dróg, parkingów i dachów, po ich oczyszczeniu w osadnikach i separatorach, odpływać będą do rzeki Warty.

www.swedecenter.pl