Projekt, którego efektem ma być opracowanie Planu rozwoju rzeki Warty, jest pierwszym krokiem w realizacji Programu Strategicznego „Rzeka w mieście” w ramach „Strategii rozwoju miasta Poznania do 2030 roku”. Specjalnie na potrzeby planowania i realizacji projektu został powołany zespół projektowy, w którego skład weszli przedstawiciele Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Koordynacji Projektów, Biura Promocji Inwestycji i Obsługi Inwestorów, Biura Kształtowania Relacji Społecznych oraz Biura Promocji Miasta.

Władze Miasta są świadome potencjału, jaki drzemie w terenach nadrzecznych, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i inwestycyjnym. Celem działań planowanych, podejmowanych i realizowanych przez  Miasto jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru nadrzecznego. Miasto Poznań, bez względu na to, czy angażuje w projekt własne środki budżetowe, czy ma możliwość pozyskania produktu bez konieczności poniesienia wydatków, zawsze oczekuje najwyższej jakości efektu końcowego. Takie podejście uzasadnia podjęcie współpracy z renomowanymi firmami o globalnym zasięgu działalności, których dotychczasowy dorobek daje rękojmię przygotowania kompleksowego opracowania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, określenia ładu urbanistycznego i poprawy ochrony przeciwpowodziowej.

www.poznan.pl