Spółka, której główna siedziba znajduje się w Rotterdamie, zatrudnia około 120 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Operująca z Holandii firma działa na skalę ogólnoświatową, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Spółka oferuje szeroki zakres usług związanych z projektami rozwoju nabrzeży oraz terenów nadrzecznych i nadmorskich, włącznie ze wskazaniem społecznych i środowiskowych skutków ich realizacji. KuiperCompagnons przygotował i zarządzał szeregiem projektów rozwoju nadbrzeży na całym świecie. Do jego najbardziej znaczących realizacji należą m.in.: w Chinach - South Bunt, Shanghai, Chongming Island, Shanghai, Qianhai Bay, Shenzhen oraz Shanghai Yachting Industry Master Development Plan; w Holandii - City of the Sun, Blauw Bloed (Blue Blood), Balcony in Maassluis, Coastal Vision for Lelystad; w Rosji - Expansion of St. Petersburg, w Irlandii - Residential Development in Hafnarfjördur; w Tunezji - Taparura Master Plan, Sfax.

Od 2008 r. specjaliści KuiperCompagnons doradzali Urzędowi Miasta Poznania w związku z pracami nad Programem Strategicznym „Rzeka w mieście”. Spółka wykonała wówczas poglądową analizę dotyczącą ekologicznych, ekonomicznych, urbanistycznych i rekreacyjnych powiązań pomiędzy Wartą i miastem. W 2009 r. firma wzięła udział w ogłoszonym przez Poznań konkursie na koncepcję przebudowy Śródki – odcinka wzdłuż Warty i za swój projekt otrzymała drugą nagrodę.

www.kuiper.nl

 

DHV HOLLAND JAKO PARTNER-KONSULTANT

Firma DHV powstała w 1917 roku. Obecnie jest jedną z największych na świecie firm konsultingowych. Zatrudnia ponad 4700 konsultantów, ekspertów, inżynierów i techników z wszystkich branż w 19 krajach na świecie. W Polsce DHV rozwija swoje usługi już od 1992 roku. Jako międzynarodowa grupa konsultingowo-inżynieryjna wykonuje usługi i proponuje zrównoważone rozwiązania w następujących sektorach: transport i infrastruktura, budownictwo i przemysł, gospodarka wodna i ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, telekomunikacja, lotnictwo, czyste technologie, ITS. Jej głównymi klientami są: sektor publiczny, organizacje pozarządowe, przemysł, usługodawcy komercyjni, wykonawcy i deweloperzy, międzynarodowe agencje rozwoju.

Holding DHV dąży do wywierania pozytywnego wpływu na ekonomię, społeczeństwo oraz środowisko w każdym kraju, na terenie którego prowadzi działania. Jest sygnatariuszem aktu PACI (Partners Against Corruption Initiative) oraz United Nations Global Compact Światowego Forum Ekonomicznego. KuiperCompagnons i DHV od wielu lat z sukcesem współpracują przy realizowaniu projektów, w których planowanie przestrzenne oraz projektowanie łączą się z kwestiami dotyczącymi wody.

www.dhv.com, www.dhv.pl