Polski English Fan Page

Partnerzy

 
 
Miasto Poznań jako klient i główny beneficjent projektu

W Partnerstwie „Na rzecz Warty” Miasto Poznań będzie reprezentowane przez władze Miasta, a w szczególności przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który jest koordynatorem Programu Strategicznego „Rzeka w mieście”. Plan rozwoju rzeki Warty ma zaspokoić przede wszystkim potrzeby mieszkańców Poznania, dlatego planowane jest powołanie grupy doradczej i zaproszenie do jej prac mieszkańców i organizacji lokalnych związanych z rzeką oraz  prowadzenie konsultacji społecznych

Projekt, którego efektem ma być opracowanie Planu rozwoju rzeki Warty, jest pierwszym krokiem w realizacji Programu Strategicznego „Rzeka w mieście” w ramach „Strategii rozwoju miasta Poznania do 2030 roku”. Specjalnie na potrzeby planowania i realizacji projektu został powołany zespół projektowy, w którego skład weszli przedstawiciele Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Koordynacji Projektów, Biura Promocji Inwestycji i Obsługi Inwestorów, Biura Kształtowania Relacji Społecznych oraz Biura Promocji Miasta.

Władze Miasta są świadome potencjału, jaki drzemie w terenach nadrzecznych, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i inwestycyjnym. Celem działań planowanych, podejmowanych i realizowanych przez  Miasto jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru nadrzecznego. Miasto Poznań, bez względu na to, czy angażuje w projekt własne środki budżetowe, czy ma możliwość pozyskania produktu bez konieczności poniesienia wydatków, zawsze oczekuje najwyższej jakości efektu końcowego. Takie podejście uzasadnia podjęcie współpracy z renomowanymi firmami o globalnym zasięgu działalności, których dotychczasowy dorobek daje rękojmię przygotowania kompleksowego opracowania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, określenia ładu urbanistycznego i poprawy ochrony przeciwpowodziowej.

www.poznan.pl

 
 
Vastint (poprzednio SwedeCenter) jako partner – inwestor projektu pilotażowego „Portowo”

Vastint (poprzednio SwedeCenter) prowadzi działalność inwestycyjną i deweloperską na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Firma działa w Polsce od początku lat 90-tych w ramach grupy Inter IKEA. Vastint w swoich działaniach stosuje wartości zrównoważonego budownictwa, uwzględnia najnowsze rozwiązania proekologiczne oraz regularnie poddaje je certyfikacji LEED.

W chwili obecnej w naszym kraju Vastint (poprzednio SwedeCenter) buduje obiekty o łącznej powierzchni 66 tys. m²oraz rozwija kolejne projekty, w wyniku których powstanie docelowo 400 tys. m²powierzchni mieszkaniowej oraz biurowo-usługowej. Do najważniejszych realizowanych w Polsce inwestycji firmy należą: ekologiczne parki biurowo-usługowe Business Garden w Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu, wielofunkcyjny kompleks Gdynia Waterfront, Mera Hotel & SPA w Sopocie oraz kompleks biurowo-usługowy Brama Portowa Szczecin. Projekty SwedeCenter charakteryzują się doskonałą lokalizacją, elastyczną w aranżacji powierzchnią biurową oraz funkcjonalnością.

Vastint (poprzednio SwedeCenter) jest twórcą projektu "Portowo", w ramach którego na 15 ha terenu powstanie nowoczesna zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Inwestycja na poprzemysłowych terenach w pobliżu Ronda Starołęka przywróci Poznaniowi i jego mieszkańcom niewykorzystany od wielu lat potencjał Warty. Wstępne plany projektu zakładają powstanie m.in. portu z mariną dla obsługi ruchu turystycznego i komunikacyjnego (przystań dla kajaków, łodzi motorowych, taksówek wodnych) oraz kładki dla komunikacji pieszej i rowerowej nad Wartą, łączącej Starołękę z zielonymi terenami rekreacyjnymi Łęgów Dębińskich. Teren ten będzie otwarty dla mieszkańców Poznania i turystów. Obszar linii brzegowej Warty nie zostanie naruszony. Dodatkowo zostanie zmodernizowany układ komunikacyjny ul. Starołęckiej.

Podobnie jak przy innych realizacjach Vastint , w przypadku „Portowa” położono duży nacisk na zrównoważony rozwój w zakresie ekologii, aspektów społecznych i ekonomicznych oraz dodatkowo na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej już na tym etapie w projekcie przewidziano, że niezabudowane brzegi basenu portowego zostaną zagospodarowane zielenią i małą architekturą. Na terenie „Portowa“ powstanie także system ekologicznych, zielonych korytarzy oraz nasadzone zostaną rośliny wodne i podwodne, które wzmocnią naturalny proces oczyszczania się basenu portowego. Natomiast dzięki grobli, która umożliwi wegetację wartościowych gatunków roślin, nastąpi poprawa mikroklimatu. W trakcie budowy wykopy zostaną zabezpieczone przed możliwością wejścia płazów, gadów czy drobnych ssaków. W ramach kompensacji przyrodniczej na drzewach i budynkach zamontowane zostaną budki lęgowe. Miejsca parkingowe na osiedlu wykonane zostaną z płyt ażurowych, a wody deszczowe zbierane z powierzchni dróg, parkingów i dachów, po ich oczyszczeniu w osadnikach i separatorach, odpływać będą do rzeki Warty.

www.swedecenter.pl

 
 
KuiperCompagnos jako konsultant wiodący

KuiperCompagnos jest wiodącą międzynarodową firmą konsultingową, działającą w obszarze planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i architektury krajobrazu. W swojej działalności opiera się na twierdzeniu, że w dzisiejszym świecie zanikają granice między miastem i wsią, a kluczem do zrównoważonego rozwoju jest właściwe zarządzanie zasobami – zwłaszcza w odniesieniu do wody i terenów zielonych.

.

Spółka, której główna siedziba znajduje się w Rotterdamie, zatrudnia około 120 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Operująca z Holandii firma działa na skalę ogólnoświatową, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Spółka oferuje szeroki zakres usług związanych z projektami rozwoju nabrzeży oraz terenów nadrzecznych i nadmorskich, włącznie ze wskazaniem społecznych i środowiskowych skutków ich realizacji. KuiperCompagnons przygotował i zarządzał szeregiem projektów rozwoju nadbrzeży na całym świecie. Do jego najbardziej znaczących realizacji należą m.in.: w Chinach - South Bunt, Shanghai, Chongming Island, Shanghai, Qianhai Bay, Shenzhen oraz Shanghai Yachting Industry Master Development Plan; w Holandii - City of the Sun, Blauw Bloed (Blue Blood), Balcony in Maassluis, Coastal Vision for Lelystad; w Rosji - Expansion of St. Petersburg, w Irlandii - Residential Development in Hafnarfjördur; w Tunezji - Taparura Master Plan, Sfax.

Od 2008 r. specjaliści KuiperCompagnons doradzali Urzędowi Miasta Poznania w związku z pracami nad Programem Strategicznym „Rzeka w mieście”. Spółka wykonała wówczas poglądową analizę dotyczącą ekologicznych, ekonomicznych, urbanistycznych i rekreacyjnych powiązań pomiędzy Wartą i miastem. W 2009 r. firma wzięła udział w ogłoszonym przez Poznań konkursie na koncepcję przebudowy Śródki – odcinka wzdłuż Warty i za swój projekt otrzymała drugą nagrodę.

www.kuiper.nl

 

DHV HOLLAND JAKO PARTNER-KONSULTANT

Firma DHV powstała w 1917 roku. Obecnie jest jedną z największych na świecie firm konsultingowych. Zatrudnia ponad 4700 konsultantów, ekspertów, inżynierów i techników z wszystkich branż w 19 krajach na świecie. W Polsce DHV rozwija swoje usługi już od 1992 roku. Jako międzynarodowa grupa konsultingowo-inżynieryjna wykonuje usługi i proponuje zrównoważone rozwiązania w następujących sektorach: transport i infrastruktura, budownictwo i przemysł, gospodarka wodna i ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, telekomunikacja, lotnictwo, czyste technologie, ITS. Jej głównymi klientami są: sektor publiczny, organizacje pozarządowe, przemysł, usługodawcy komercyjni, wykonawcy i deweloperzy, międzynarodowe agencje rozwoju.

Holding DHV dąży do wywierania pozytywnego wpływu na ekonomię, społeczeństwo oraz środowisko w każdym kraju, na terenie którego prowadzi działania. Jest sygnatariuszem aktu PACI (Partners Against Corruption Initiative) oraz United Nations Global Compact Światowego Forum Ekonomicznego. KuiperCompagnons i DHV od wielu lat z sukcesem współpracują przy realizowaniu projektów, w których planowanie przestrzenne oraz projektowanie łączą się z kwestiami dotyczącymi wody.

www.dhv.com, www.dhv.pl