Poznań wraca nad rzekę – powstanie strategii rozwoju Warty „WIR – Warta, Inicjatywa, Rozwój”

« wróć

W styczniu 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu Partnerstwa „Na Rzecz Warty”, wspólnej inicjatywy Miasta Poznania oraz firm KuiperCompagnons, DHV i SwedeCenter. Dzięki dotacji z holenderskiego programu rządowego „Partners voor water” oraz finansowemu zaangażowaniu członków Partnerstwa, w ciągu 7 miesięcy powstanie strategia rozwoju Warty „WIR – Warta, Inicjatywa, Rozwój”. To pierwszy krok w długoterminowym procesie powrotu Poznania nad rzekę.

 

Konferencja prasowa Partnerstwa "Na rzecz Warty"

 

23 stycznia 2012 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się konferencja poświęcona planom Partnerstwa „Na rzecz Warty”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Partnerów: Urząd Miasta reprezentowali Prezydent Ryszard Grobelny i Zastępca Prezydenta Mirosław Kruszyński, KuiperCompagnons – Gijs van den Boomen, a SwedeCenter – Rafał Przybył.


Dzięki otrzymanej w grudniu 2011 r. dotacji z programu rządu holenderskiego, której maksymalna wysokość może wynieść 181 740 euro, Poznań stanął przed szansą na skuteczną rewitalizację i przebudowę obszarów nadwarciańskich. Strategia rozwoju rzeki Warty „WIR – Warta, Inicjatywa, Rozwój”, wpisująca się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania, powstanie do końca lipca br., a koszt jej przygotowania oszacowano na ok. 400 tys. euro. Stworzy ją Zespół Projektowy, złożony z holenderskich i polskich specjalistów z KuiperCompagnons, DHV oraz Urzędu Miasta Poznania. Strategia przyczyni się z pewnością do:
 

  • sporządzenia kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej,
  • zintegrowanego planowania rozwiązań wodnych oraz zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych,
  • poprawy jakości zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich,
  • nadania miastu ożywczego impulsu ekonomicznego poprzez aktywizację inwestycyjną terenów położonych nad Wartą.

 


W ramach projektu Partnerstwa powołana zostanie specjalna Grupa Doradcza, w ramach której prowadzone będą eksperckie i społeczne konsultacje dotyczące powstającej strategii rozwoju Warty. Do udziału w jej pracach zostaną zaproszeni lokalni eksperci, przedstawiciele rad poznańskich osiedli, członkowie SARP oraz organizacje społeczne zainteresowane poprawą jakości życia w mieście.


Prace nad projektem, mające trwać 7 miesięcy, podzielono na cztery etapy. W styczniu br. powstanie memorandum dotyczące kwestii organizacyjnych oraz wyznaczony zostanie ostateczny obszar, dla którego Zespół projektowy sporządzi strategię rozwoju Warty w Poznaniu. Drugi etap, zaplanowany na luty i Marzec br., obejmie inwentaryzację i analizę wskazanego obszaru, tworząc fundament dla zintegrowanego planowania rozwiązań przeciwpowodziowych oraz zagospodarowania terenów nadwarciańskich. W dalszej kolejności, w okresie od kwietnia do czerwca br., powstanie strategia rozwoju rzeki Warty w Poznaniu, a dla każdego z trzech zaproponowanych przez Zespół Projektowy wariantów rozwiązań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i rozwoju obszarów nadrzecznych stworzony zostanie model hydrologiczny, założenia zagospodarowania przestrzennego oraz zostaną przeprowadzone analizy ekonomiczno-finansowe. Wykonane prace będą podstawą przygotowania analizy SWOT, która pomoże wybrać optymalny wariant strategii rozwoju Warty. W lipcu 2012 r. nastąpi rozwinięcie przyjętego wariantu strategii rozwoju rzeki w drodze opracowania trzech projektów pilotażowych. Jednym z nich jest projekt PORTOWO realizowany przez SwedeCenter. Ostateczny efekt siedmiomiesięcznych prac Zespołu Projektowego w postaci strategii rozwoju rzeki Warty pod nazwą „WIR – Warta, Inicjatywa, Rozwój” przekazany zostanie na początku sierpnia 2012 r. władzom Miasta Poznania.

Szczegółowy harmonogram projektu Partnerstwa „Na rzecz Warty”:
 Harmonogram_projektu_Partnerstwa_Na_rzecz_Warty.pdf

 

 

Relację z konferencji zobaczyć można m.in. tutaj:
http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/23011012-godz-1830/6282828 (od 00:11:16)

Dodaj komentarz
Komentarz:
Użytkownik:
Email:
  Wyślij
 
Kategorie
Archiwum