Tworzą kapitał społeczny

« wróć

LEADER – wykorzystane szanse, nowe możliwości.

 

Pomost pływający w miejscowości Ratyń (fot. LGD Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska")


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ma na celu m.in. poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W ramach PROW 2007–2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje działania podzielone na cztery osie. Czwartą oś stanowi LEADER, którego celem jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami.

W ramach osi czwartej w Wielkopolsce realizowane są trzy zadania: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w tym „Małe projekty”, wdrażanie projektów współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej oraz funkcjonowanie lokalnych grup działania.

Realizacja „Małych projektów” przyczynia się do poprawy jakości życia oraz wpływa na różnicowanie gospodarki. W ramach małych projektów sfinansowano m.in. zakupy: instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej, strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych, kajaków, organizację pikników historycznych oraz dożynek, remonty i wyposażenie świetlic, budowę placów zabaw.

Do końca 2013 roku będą przeprowadzone kolejne konkursy na „Małe projekty” organizowane przez lokalne grupy działania.

Przy projektach współpracy wyróżnić należy m.in.: opracowanie projektu turystycznego, kultywowanie pamięci powstańców wielkopolskich czy wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych i turystycznych. Ciekawym przykładem jest projekt „Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej – WARTA”, realizowany przez trzy Lokalne Grupy Działania: „Z Nami Warto”, „Unia Nadwarciańska” oraz „Zaścianek”, polegający na postawieniu trzech pomostów pływających na rzece Warcie w Orzechowie, Pogorzelicy i Ratyniu. Celem przedsięwzięcia jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych z wykorzystaniem rzeki Warty jako alternatywnego sposobu komunikacji oraz wspólna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych. Kolejne pomosty powstaną w ramach działań planowanych na lata 2012–2013.

Źródło: Monitor Wielkopolski

Dodaj komentarz
Komentarz:
Użytkownik:
Email:
  Wyślij
 
Kategorie
Archiwum