„WIR – Warta/ Inicjatywa/ Rozwój” zwycięża

« wróć

Kilkaset osób zawalczyło o główną nagrodę w konkursie Partnerstwa „Na rzecz Warty”. Z prawie pół tysiąca haseł, które do końca listopada br. zarejestrowano na naszej stronie, jury wybrało propozycję autorstwa pana Leszka Sowińskiego: „WIR – Warta/ Inicjatywa/ Rozwój”. 13 grudnia br. nad brzegiem Warty, na terenie przyszłego osiedla Portowo, zwycięzca odebrał główną nagrodę – kajak turystyczny z wyposażeniem.

 

Leszek Sowiński w kajaku nad brzegiem Warty

 

Pan Leszek Sowiński, hydrolog z Poznania interesuje się tematyką rzeczną nie tylko z racji swego zawodu – od wielu lat jest także zapalonym kajakarzem. Jury uznało, że właśnie jego propozycja najtrafniej odzwierciedla charakter zainicjowanego przez Partnerstwo projektu. Pierwsza część nazwy, „WIR”, kojarzy się z czymś dynamicznym i wciągającym, stanowiącym oś wszystkiego wokół, natomiast rozwinięcie „Warta/ Inicjatywa/ Rozwój” doskonale opisuje cele powołanego we wrześniu br. Partnerstwa.

 

13 grudnia br. nad brzegiem Warty, na terenie przyszłego osiedla Portowo, z rąk przedstawicieli Partnerstwa – Bartosza Gussa z Urzędu Miasta Poznania oraz Rafała Przybyła ze SwedeCenter – pan Leszek odebrał swoje trofeum – nowoczesny, trzyosobowy kajak Aquarius, idealny do turystycznych spływów Wartą.

 

Rafał Przybył (SwedeCenter), Leszek Sowiński i Bartosz Guss (UMP) nad brzegiem Warty

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za tak licznie nadsyłane propozycje. Jednocześnie zachęcamy do współtworzenia naszego serwisu. Materiały dotyczące wykorzystania potencjału Warty w Poznaniu, przykłady inicjatyw rzecznych podejmowanych w Polsce i zagranicą, własne uwagi oraz pomysły dotyczące rozwoju terenów nadrzecznych można przesyłać na adres: redakcja@dorzeczni.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje przekażemy w przyszłym roku ekspertom pracującym nad projektem Partnerstwa „Na rzecz Warty”.

Dodaj komentarz
Komentarz:
Użytkownik:
Email:
  Wyślij
 
Kategorie
Archiwum