Wartostradą pojedziemy w przyszłym roku

« wróć

A właściwie jej fragmentem. Pierwsze metry wyasfaltowanej pieszo-rowerowej ścieżki znajdą się na Szelągu. W przyszłym roku miasto opracuje też projekty dalszych odcinków trasy wzdłuż Warty.

 

Warta w rejonie Ostrowa Tumskiego (fot. Radomil, Wikimedia Commons)

 

Wartostrada to projekt rekreacyjnej ścieżki dla pieszych i rowerzystów opracowany przez wydział ochrony środowiska. Trasa pobiegnie po obu stronach rzeki, od mostu Przemysła do mostu Lecha. Na ostatnim posiedzeniu komisji ochrony środowiska poznaliśmy szczegóły dotyczące przebiegu trasy i terminów jej realizacji. Wczoraj Rada Osiedla Stare Miasto przedstawiła je mieszkańcom. – Ścieżka pobiegnie ul. Nadbrzeżną, wzdłuż Trasy Szelągowskiej, połączy się z istniejącą trasą rowerową na moście Lecha. Dalej, na ul. abpa Hlonda skręci w stronę rzeki i pobiegnie po stuletnim wale na terenie starorzecza. Ścieżka dobiegnie do ICHOT-u, a potem poprowadzimy ją wzdłuż Cybiny. Przy Politechnice mamy problem, bo plan miejscowy nie przewiduje ścieżki między uczelnianymi budynkami a rzeką, tylko przy ul. Piotrowo – opisywał przebieg trasy Leszek Kurek, dyrektor WOŚ. Dalej trasa połączy się z istniejącą już na Ratajach ścieżką. Mostem Przemysła przebije się na drugą stronę rzeki. Tam pobiegnie istniejącą ścieżką, a od mostu Rocha wzdłuż ul. Ewangelickiej. – Problemem będzie odcinek od mostu Chrobrego do parku Szelągowskiego. Teren przy osiedlu na Szyperskiej jest zamknięty – dodaje Kurek. Być może ten ostatni fragment będzie trzeba pokonać ulicą.

 

Szeroka na 4 m Wartostrada będzie asfaltowa. Kilometr takiej drogi kosztuje ok. 1 mln zł. Ma ona powstawać etapami. W przyszłym roku gotowa będzie jej pierwsza część – od Garbar, przez park Szelągowski, do mostu Lecha. Komisja ochrony środowiska wniesie poprawki do budżetu na 2012 r. Jeśli uda się je uchwalić, w przyszłym roku powstanie projekt ścieżki po prawej stronie rzeki. Nad resztą trasy WOŚ pracować będzie w kolejnych latach. Powodem wolnego tempa prac nie jest tylko trudna sytuacja finansowa miasta. Trasa przebiegać będzie m.in. przez działki należące do archidiecezji poznańskiej. Chodzi o starorzecze przy ul. abpa Hlonda. – Mamy już wstępną zgodę władz kościelnych na poprowadzenie Wartostrady na ich terenie – mówi Bartosz Guss, wicedyrektor WGN. Wartostrada biec będzie na terenach zalewowych. Dlatego WOŚ nie ustawi tam latarni, ławek i koszy na śmieci.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza

Dodaj komentarz
Komentarz:
Użytkownik:
Email:
  Wyślij
 
Kategorie
Archiwum