Szczecin: Regiony łączą siły i modernizują Odrę

« wróć

20.09.2011 r. w Szczecinie na pokładzie jednostki pływającej „Aquator” przy Wałach Chrobrego odbyło się spotkanie marszałków województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Marszałkowie wspólnie podpisali list intencyjny w sprawie ustalenia ram współpracy w zakresie opracowania studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego Odry. W spotkaniu udział wzięła marszałek Elżbieta Polak.

 

Spotkanie w Szczecinie (fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)

 

– Lubuskie pozdrawia Zachodniopomorskie – dziękowała za zaproszenie do Szczecina Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. – Dziękuję za waszą inicjatywę – Zachodniopomorskie będzie koordynatorem naszych działań w dobrym czasie. Chcemy podpisać ten list nie tylko dlatego, że dobrze nam się współpracuje, ale przede wszystkim dlatego, że istnieją problemy naszych mieszkańców, których nie da się rozwiązać samemu, na poziomie lokalnym czy regionalnym. Potrzebna jest współpraca ponadregionalna, a ta jest możliwa dzięki strategii dla Polski Zachodniej, wśród priorytetów której znajdują się: bezpieczeństwo, gospodarka i turystyka. Dzisiejszy list intencyjny jest więc szansą dla nas wszystkich – mówiła marszałek.

 

Współpraca regionów położonych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej, ma na celu likwidację barier technicznych, ekonomicznych i politycznych hamujących aktywizację gospodarczą i bezpieczeństwo społeczne.

 

– Chodzi już o konkretne działania, dla których to porozumienie jest początkiem. Przygotowania do opracowania studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego Odry to dla nas bardzo ważne zadanie. Celem porozumienia jest likwidacja barier technicznych i ekonomicznych oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Czas już skończyć z dyskutowaniem, trzeba przystąpić do działania – mówiła marszałek Elżbieta Polak. I dodała, że gdy studium i cała dokumentacja będą gotowe, będziemy już przygotowani do nowej perspektywy programowania. Zabezpieczenie Odry jest ważne dla całej Polski Zachodniej, gdyż jest ona osią łączącą północ z południem.

 

– Odra to nie tylko potencjał gospodarczy, ważna i najbardziej ekologiczna droga transportowa, ale ważne również jest turystyczne wykorzystanie rzeki. Mamy już przykłady świetnych projektów realizowanych z programu EWT czy LRPO, m.in. budowa portu w Cigacicach, 8. zabezpieczenie p. powodziowe miasta Bytom Odrzański – etap II (wał p. powodziowy rzeki Odry). Opracowanie studium wykonalności stworzy nam podstawy do przygotowania działań w ramach strategii Polski Zachodniej. To bardzo ważne dla naszego regionu, bo sami przecież nie rozwiążemy tego problemu – dodała marszałek Elżbieta Polak.

 

Włodzimierz Chlebosz, przedstawiciel Zarządu Województwa Dolnośląskiego mówił o szczegółach dotyczących podpisanego dzisiaj dokumentu: – Odra jest kręgosłupem dla rzecznej gospodarki – transport wodny jest oszczędniejszy niż tradycyjny. Wzdłuż brzegów Odry kwitnie życie turystyczne, większość zabytków i zamków nadodrzańskich tak naprawdę piękno prezentuje od strony wody – to też magnes dla turystów z Polski i Europy. Nasza praca ma także wpłynąć na rozwój portów rzecznych oraz infrastruktury, ale także wsparcie przedsiębiorców, którzy inwestują w tereny przybrzeżne – nad Odrą można zarabiać, nawet w małych miejscowościach, których możliwości nie są jeszcze do końca właściwie wykorzystane.

 

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

lechosław 03-12-2011 12:59:53
Pełna niemoc Poznania w temacie Warta w okresie powojennym. Pełna dewastacja terenów nadwarciańskich. Brak koncepcji zagospodarowania. Działania pozorowane Prezydenta, Starosty i Marszałka. Podpisane 13 lat temu porozumienie w sprawie zagospodarowania rzeki, z podpoznańskimi gminami pozostało na papierze. Ogromna PORUTA. Popatrzmy z zazdrością co zrobiono w Koninie.i
Dodaj komentarz
Komentarz:
Użytkownik:
Email:
  Wyślij
 
Kategorie
Archiwum