Wpływ Warty na życie gospodarcze Poznania

« wróć

Życie gospodarcze miasta od samego początku było ściśle związane z Wartą. Z jej walorów korzystał już gród poznański, czerpiąc z rzeki nie tylko wodę pitną, lecz także ryby, lokalizując nad nią młyny, transportując nią drewno i żeglując.

 

W 1253 roku, w chwili ulokowania miasta na lewym brzegu Warty, otrzymało ono prawo do łowienia ryb i budowy młynów. Korzystano z niego, stawiając nad rzeką nie tylko młyny produkujące mąkę, ale też tłuczące dębową korę, wyrabiające kasze, słód, rozbijające nasiona oleiste, folujące sukno, płótno i skóry, tnące drewno, szlifujące metale i szkło, wyrabiające proch strzelniczy, papier, a nawet drążące rury wodociągowe. W wieku XV w Poznaniu młynów było aż 28! Ich pracę wspierały budowane w mieście „gacie”, czyli specjalne groble, mające podnieść poziom wody lub skierować ją do odnóg rzeki. Dzięki temu działały tu też garbarnie, tartaki, farbiarnie i inne tego typu obiekty.

 

Tak intensywne wykorzystanie rzeki nie mogło pozostać bez wpływu na stan jej czystości. Do coraz większego zanieczyszczenia przyczyniały się m.in. działające nad Wartą garbarnie, które na oprawienie jednej skóry potrzebowały tysiąca litrów wody, a w wieku XVI Poznań uchodził za największy w Królestwie Polskim ośrodek handlu tym towarem…  W celu zapobiegania dalszemu pogarszaniu się jakości wód, Rada Miejska podjęła pewne kroki, nakazując garbarzom wywóz nieczystości poza miasto.

 

Rzeka wraz z licznymi odgałęzieniami – odnogami, strumieniami, stawami, kanałami – pełniła też wiele innych funkcji. Chroniła miasto przed pożarami, drewnianymi akweduktami dostarczała wodę gospodarstwom i rzemieślnikom – korzystali z niej płócienniczy, piwowarzy, garncarze. Warta pozwalała też rozwijać się miastu, które z opłat mostowych i ceł na żeglugę czerpało ogromne zyski. Od XIX wieku, aż do końca okresu międzywojennego była również wykorzystywana w jeszcze jeden, ciekawy i niespotykany dziś sposób. Czerpano z niej niezliczone ilości lodu, z których z powodzeniem korzystały browary, hotele, zajazdy, sklepy rzeźnickie i szpitale.

Dodaj komentarz
Komentarz:
Użytkownik:
Email:
  Wyślij
 
Kategorie
Archiwum