Pierwsze otwarte konsultacje już za nami

« wróć

Połączenie Starego i Nowego Miasta pieszo-rowerowymi kładkami, odkopanie starego koryta Warty – to tylko niektóre z pomysłów na przywrócenie rzeki Poznaniowi. Na temat strategii jej rozwoju w mieście rozmawiano wczoraj, w czasie pierwszych z trzech otwartych konsultacji.

 

 

 

W środowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Partnerstwa Na rzecz Warty – firm: KuiperCompagnons, DHV i SwedeCenter oraz Bartosz Guss z Urzędu Miasta Poznania. Uczestnicy konsultacji mogli zapoznać się z dwoma z trzech pilotażowych projektów rewitalizacji poznańskich terenów nadwarciańskich.

 

Strategia Partnerstwa Na rzecz Warty przewiduje prace nad trzema nabrzeżnymi terenami: Starołęką, Chwaliszewem oraz obszarami leżącymi na północ od Ostrowa Tumskiego.

 

Punktem wyjścia prac jest przede wszystkim ochrona przeciwpowodziowa planowana według najwyższych holenderskich standardów. Holendrzy prezentują kompleksowe spojrzenia na problem rzeki w mieście i jego wpływ na myślenie o całym mieście: – Chcemy przywrócić rzekę miastu. Nasz projekt zakłada kompleksowe działania, nie tylko zagospodarowanie Chwaliszewa – wyjaśniał Gijs van den Boomen, dyrektor KuiperCompagnons, wymieniając wśród nich: poprawę zabezpieczeń powodziowych, integrację inwestycji nadrzecznych, czy poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta.

 

Chwaliszewo i stare koryto Warty

 

– Koniecznie trzeba odtworzyć stare koryto rzeki i je zabudować. To podniosłoby splendor i przywróciło stary charakter tej okolicy. Zwiększyłoby też przepustowość rzeki, co poprawiłoby bezpieczeństwo – powiedział van den Boomen.

 

Propozycja odkopania starego koryta Warty wzbudziła spore emocje. Ograniczałyby je betonowe zapory, za którymi znalazłyby się wielopoziomowe parkingi. By teren Chwaliszewa i okolic mostu Chrobrego tętnił życiem, powinny tam powstać nowe budynki.

 

Przedstawiciele Partnerstwa Na rzecz Warty w czasie konsultacji

 

Zielono-niebieski krzyż

 

Przywrócenie rzeki Poznaniowi to przybliżenie/likwidacja barier i integracja historycznych miejsc Poznania oraz podniesienie jakości życia poprzez połączenie wschodniego i zachodniego obszaru zieleni (elementu poznańskiego zielonego krzyża zieleni).

 

– Rzeka dzieli, a powinna łączyć – mówiła Edyta Wiśniewska z holenderskiej pracowni KuiperCompagnons. By tak się stało, projektanci chcieliby utworzyć „zielono-niebieski krzyż”, łącząc siecią kładek pieszo-rowerowych nadwarciańskie tereny zielone z terenami rekreacyjnymi od Rusałki po Maltę. Dzięki temu droga ze Starego Miasta nad Maltę mogłaby trwać niecałe 10 minut.

 

Oznaczałoby to przebudowę obecnego układu komunikacyjnego miasta. Po pierwsze, konieczne byłoby przesunięcie pierwszej ramy komunikacyjnej na północ, co pozwoliłoby na wyłączenie z ruchu ul. Solnej i stworzenie z niej zielonej, reprezentacyjnej i rekreacyjnej alei dla ruchu pieszo-rowerowego, z komunikacją miejską. W ten sposób wschodni klin zieleni (Malta) połączyłby się z zachodnim (Rusałka, Golęcin). Referencja dla tej wizji to La Rambla w Barcelonie. Zmiana ta dodatkowo wpłynie na integrację i przybliżenie poznaniakom i turystom dostępności do Ostrowa Tumskiego i Śródki (domknięcie Traktu królewsko-cesarskiego) oraz na integrację ścisłego centrum historycznego z historycznym wzgórzem św. Wojciecha. Po drugie, w ścisłym historycznym centrum miasta przeważałaby komunikacja miejska, piesza i rowerowa, tylko z lokalnym ruchem samochodowym (wyłączenie ruchu samochodowego przecinającego ścisłe centrum miasta).

 

Poprzemysłowa Starołęka

 

Uczestnicy konsultacji mogli zapoznać się także z projektem „Portowo” – inwestycją, która ma przywrócić miastu poprzemysłowe tereny Starołęki. Obecnie trwają prace nad sprawdzeniem możliwości stworzenia na tym obszarze dodatkowego cieku Warty.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie – odbędzie się ono w maju. Szczegóły wkrótce.

Dab 05-04-2012 13:30:51
Skoro dostępna była transmisja on-line, to czy możliwe będzie nagrania z tego spotkania? Nie było mnie na spotkaniu, a ciekawy jestem jak przebiegło spotkanie, jakie postulaty padły.
Zbyszko Górny 05-04-2012 12:58:44
Bardzo interesujący projekt i nowatorska strategia rozwoju rzeki Warty w Poznaniu. Przyjęte założenia o zamianie ciągu ulic Solna-Małe Garbary-Estkowskiego-Wyszyńskiego w zielony bulwar (dzięki domknięciu północnego odcinka I Ramy) oraz o odkopaniu starego koryta Warty popiera większość mieszkańców Poznania. Mam tylko nadzieję, że dzięki partnerom z Holandii uda się pozyskać środki na realizację tego planu z Unii Europejskiej. Mieszkańcy Starołęki ze szczególnym entuzjazmem przyjęli wiadomość o zagospodarowaniu poprzemysłowych terenów po dawnej Fabryce Kosmetyków „Lechia” leżących w pobliżu ronda Starołęka, a w przyszłości również terenu zajmowanego obecnie przez firmę Stomil-Poznań S.A. Dzięki temu rzeczywisty powrót Poznania nad Wartę rozpocznie się na Starołęce. Przy dawnym porcie rzecznym zacznie powstawać osiedle mieszkaniowe wraz z portem i mariną. Szczególnie chciałbym podziękować uczestnikom „Partnerstwa na rzecz Warty”, że planują zagospodarowanie rzeki na całym odcinku miejskim, ponieważ do tej pory Urząd Miasta Poznania rozpatrywał tylko zagospodarowanie rzeki Warty do ul. Hetmańskiej. Popieram propozycję odbudowy portu rzecznego na Starołęce, stworzenie nowego cieku Warty i budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej Starołękę z Łęgami Dębińskimi. Pilotażowa inwestycja „Portowo” z pewnością wpłynie na ożywienie i zmianę wizerunku Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu.
Dodaj komentarz
Komentarz:
Użytkownik:
Email:
  Wyślij
 
Kategorie
Archiwum