Kategoria / Wydarzenia

Partnerstwo „Na rzecz Warty” to szansa na stworzenie kompleksowego planu rozwoju terenów nadwarciańskich. Aby wykorzystać ją w pełni, 15 września br. jeden z partnerów wystąpił do rządu holenderskiego o dotację z programu „Partners voor water”.

 

Partnerstwo „Na rzecz Warty” zostało powołane w sierpniu br. przez Miasto Poznań oraz firmy: KuiperCompagnons, DHV i SwedeCenter. Ich wspólna inicjatywa, pod postacią przygotowanego wspólnie projektu, zakłada powstanie kompleksowego Planu rozwoju rzeki Warty, obejmującego jej miejski odcinek, dającego nie tylko szansę na powrót miasta nad rzekę, lecz także na stworzenie Poznaniakom warunków do ponownego korzystania z jej potencjału. W tworzenie koncepcji zaangażowani będą nie tylko specjaliści i pracownicy UMP, lecz także przedstawiciele różnych środowisk – także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie ma wskazać jak najlepsze kierunki kształtowania roli rzeki i poprawić zagospodarowanie przestrzenne miasta przez ułatwienie planowania inwestycji oraz zwiększenie atrakcyjności terenów nadrzecznych. Prace nad projektem będą toczyć się dwuetapowo, a jego finalnym produktem będzie wspomniany powyżej Plan.

 

Pilotażowym projektem przywracającym Poznaniowi Wartę będzie inwestycja „Portowo” realizowana przez SwedeCenter. Na poprzemysłowych terenach leżących w pobliżu Ronda Starołęka firma stworzy nowoczesną zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą pozwalającą na wykorzystanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Warty oraz jej nabrzeża.

 

Całkowity koszt realizacji projektu Partnerstwa „Na rzecz Warty” oszacowano na 400 000 euro. Ponad połowa środków pochodzić będzie z wkładu własnego zagranicznych partnerów, wkład własny Miasta Poznania stanowić będzie czas pracy pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu. O pozostałą kwotę, 190 000 euro, strony Partnerstwa zwróciły się do rządu holenderskiego, który w ramach programu „Partners voor water” przeznaczył w 2011 r. 4 mln euro na dotacje do projektów dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki wodnej, klimatu, żywności i ekosystemów oraz zarządzania zasobami wody, realizowanych w Holandii oraz w 26 innych krajach. Wniosek o dofinansowanie polskiego projektu został złożony 15 września br.

 

W przypadku przyznania dotacji w grudniu br. nastąpi oficjalne podpisanie umowy projektu i przystąpienie do jego realizacji. Prace zespołu konsultingowego rozpoczną się w styczniu 2012 r. i potrwają przez kolejne 8 miesięcy. Jesienią 2012 r. gotowy Plan rozwoju rzeki Warty zostanie przekazany władzom samorządowym Poznania.

« pierwszy    10  11  12  13  14  
 
Kategorie
Archiwum