Miasto opracowało projekt pieszo-rowerowych ścieżek wzdłuż Warty. A osiedlowi radni apelują, by na Wartostradę znaleźć pieniądze już w budżecie na 2012 r.

 

Wartostrada to sieć dróg rowerowych i ścieżek spacerowych nad Wartą. Projektem zajmuje się wydział środowiska. Zgodnie z programem ścieżki nad rzeką gotowe mają być do 2015 r. Ale radni z 5 dzielnic (Naramowice, Stare Miasto, Wilda, Ostrów Tumski-Zawady-Śródka-Komandoria, Starołęka-Minikowo-Marlewo) chcą budowę Wartostrady przyspieszyć. I apelują, by środki na jej budowę znalazły się w przyszłorocznym budżecie miasta. W tym celu osiedlowi radni wysłali list do prezydenta Ryszarda Grobelnego:

 

"Wiele słów zostało już wypowiedzianych w kwestii zagospodarowania Warty w Poznaniu. Pora przejść od słów do czynów. Na początku tego roku Wydział Ochrony Środowiska przygotował wstępną koncepcję techniczną inwestycji o nazwie "Wartostrada". Zakłada ona budowę ciągu ścieżek pieszo-rowerowych po obu stronach rzeki, od mostu Lecha na północy, aż do mostu Przemysława na południu. Dziś Wydział jest już na etapie zlecania projektu poszczególnych odcinków, ale perspektywy finansowe związane z jego realizacją są, na dzień dzisiejszy, dość marne. Nie sposób w krótkim liście zawrzeć wszystkich zalet tego przedsięwzięcia, oczywistą sprawą jest jednak, że Wartostrada będzie pierwszą tak dużą inicjatywą mającą na celu wykorzystanie ogromnego potencjału turystyczno-rekreacyjnego, który drzemie w nadwarciańskich okolicach. Jesteśmy przekonani, że projekt ten będzie miał niezwykle pozytywne oddziaływanie zarówno na turystów przybywających do Poznania, jak i na mieszkańców, w interesie których się wypowiadamy. Reprezentując ich ponad stutysięczną rzeszę zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o włączenie kosztów realizacji Wartostrady do planu finansowego miasta na rok 2012. Wierzymy, że apel ten znajdzie u Pana zrozumienie i akceptację" – piszą.

 

Pod apelem obok rad osiedli podpisały się także stowarzyszenia: Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "Ars"; My-Poznaniacy, Chwaliszewo, Inwestycje dla Poznania.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza

Partnerstwo „Na rzecz Warty” zaprasza wszystkich mieszkańców Poznania i okolic do udziału w konkursie na nazwę swojego projektu. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu projektu znajdują się na stronie www.dorzeczni.pl. Autor zwycięskiego hasła otrzyma w nagrodę nowoczesny kajak turystyczny.

 

 

Od 29 września do 30 listopada br. Poznaniacy oraz mieszkańcy okolicznych gmin mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Partnerstwo „Na rzecz Warty”. Jego celem jest wyłonienie najlepszej nazwy dla prowadzonego przez strony Partnerstwa projektu – inicjatywy zmierzającej do stworzenia kompleksowego Planu rozwoju rzeki Warty w Poznaniu. Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin konkursu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.dorzeczni.pl.

 

Dla autora wybranego przez jury hasła organizatorzy przygotowali atrakcyjną nagrodę – jednoosobowy nowoczesny kajak turystyczny z akcesoriami: wiosłem i kamizelką asekuracyjną. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej konkursu w samo południe 5 grudnia br.

 

Serdecznie zapraszamy na www.dorzeczni.pl.

 

 

Strony Partnerstwa Na Rzecz Warty:

 • Miasto Poznań
 • KuiperCompagnons / DHV
 • SwedeCenter Sp. z o.o.

Partnerstwo „Na rzecz Warty” to szansa na stworzenie kompleksowego planu rozwoju terenów nadwarciańskich. Aby wykorzystać ją w pełni, 15 września br. jeden z partnerów wystąpił do rządu holenderskiego o dotację z programu „Partners voor water”.

 

Partnerstwo „Na rzecz Warty” zostało powołane w sierpniu br. przez Miasto Poznań oraz firmy: KuiperCompagnons, DHV i SwedeCenter. Ich wspólna inicjatywa, pod postacią przygotowanego wspólnie projektu, zakłada powstanie kompleksowego Planu rozwoju rzeki Warty, obejmującego jej miejski odcinek, dającego nie tylko szansę na powrót miasta nad rzekę, lecz także na stworzenie Poznaniakom warunków do ponownego korzystania z jej potencjału. W tworzenie koncepcji zaangażowani będą nie tylko specjaliści i pracownicy UMP, lecz także przedstawiciele różnych środowisk – także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie ma wskazać jak najlepsze kierunki kształtowania roli rzeki i poprawić zagospodarowanie przestrzenne miasta przez ułatwienie planowania inwestycji oraz zwiększenie atrakcyjności terenów nadrzecznych. Prace nad projektem będą toczyć się dwuetapowo, a jego finalnym produktem będzie wspomniany powyżej Plan.

 

Pilotażowym projektem przywracającym Poznaniowi Wartę będzie inwestycja „Portowo” realizowana przez SwedeCenter. Na poprzemysłowych terenach leżących w pobliżu Ronda Starołęka firma stworzy nowoczesną zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą pozwalającą na wykorzystanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Warty oraz jej nabrzeża.

 

Całkowity koszt realizacji projektu Partnerstwa „Na rzecz Warty” oszacowano na 400 000 euro. Ponad połowa środków pochodzić będzie z wkładu własnego zagranicznych partnerów, wkład własny Miasta Poznania stanowić będzie czas pracy pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu. O pozostałą kwotę, 190 000 euro, strony Partnerstwa zwróciły się do rządu holenderskiego, który w ramach programu „Partners voor water” przeznaczył w 2011 r. 4 mln euro na dotacje do projektów dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki wodnej, klimatu, żywności i ekosystemów oraz zarządzania zasobami wody, realizowanych w Holandii oraz w 26 innych krajach. Wniosek o dofinansowanie polskiego projektu został złożony 15 września br.

 

W przypadku przyznania dotacji w grudniu br. nastąpi oficjalne podpisanie umowy projektu i przystąpienie do jego realizacji. Prace zespołu konsultingowego rozpoczną się w styczniu 2012 r. i potrwają przez kolejne 8 miesięcy. Jesienią 2012 r. gotowy Plan rozwoju rzeki Warty zostanie przekazany władzom samorządowym Poznania.

Wielkopolska od lat przyciąga rowerzystów, turystów pieszych i miłośników tradycyjnego zwiedzania. Coś dla siebie znajdą tu także ci, którzy swój wolny czas wolą spędzać na wodzie. A to wszystko za sprawą „Wielkiej Pętli Wielkopolski”, szlaku turystycznego przygotowanego z myślą o amatorach żeglugi śródlądowej – miłośnikach dłuższych i krótszych podróży rzecznych, o których kilka lat temu postanowił zawalczyć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Warta przepływająca przez Śrem (fot. Klapi, Wikimedia Commons)

 

Tytułowa „Wielka Pętla”, mierząca aż 687,9 km, przebiega przez województwa: wielkopolskie (356,5 km), lubuskie i kujawsko-pomorskie, łącząc Szlak Dolnej Warty i Szlak Noteci z Drogą wodną Kanał Bydgoski-Warta. Wyprawę rozpocząć można w dowolnym miejscu, a sama „wędrówka” trwać może tygodniami – gwarantujemy, że nie będzie nudno! Każdy dzień dostarczy zupełnie innych wrażeń wiążących się z odkrywaniem tego, co sprytnie wymyka się poza ramy turystycznego PR-u i powszechnie znanych „standardów”.

 

Stworzenie rzecznego szlaku było pierwszą tak kompleksową inicjatywą wielkopolskich władz wojewódzkich – dzięki niej Warta zyskała niezwykłą szansę na odrodzenie się po okresie głębokiej stagnacji w procesie przywracania jej Wielkopolanom i nie tylko. Z popiołów odradzają się kolejne nadwarciańskie miasta i miasteczka, inwestujące coraz chętniej w rozbudowę rzecznej infrastruktury, zachęcając w ten sposób do aktywnego spędzania czasu wolnego właśnie wokół Warty. Po kilku latach takich działań możemy już zaobserwować ich efekty – rozwija się sieć przystani kajakowych, jaśniejszym światłem rozbłyskują bulwary, gdzieniegdzie powstają nawet porty i mariny z prawdziwego zdarzenia. To cieszy, tym bardziej, że w ten sposób Warta powraca do Wielkopolan i z każdą kolejną osobą, która zdecyduje się na wędrówkę szlakiem „Pętli”, jest coraz bliżej.

 

W codzienności, w której głównym dylematem zbliżającego się weekendu nie jest pytanie „dokąd jechać?”, lecz „którędy?”, wybór „Wielkiej Pętli Wielkopolski” okazuje się ciekawą alternatywą. Tym bardziej, że Warta dostarcza wszystkiego, czego potrzeba, by dobrze wypocząć. Wycieczka szlakiem wodnym pozwala połączyć aktywność fizyczną i relaks w otoczeniu przyrody ze zwiedzaniem atrakcyjnych turystycznie miejsc – starych miast, historycznych zabytków i parków krajobrazowych. Oferta skierowana do wędrowców na każdym właściwie odcinku szlaku jest całkiem rozbudowana – każdy znajdzie w niej skrawek idealny dla siebie.

 

Cała trasa ,,Pętli” jest dostępna dla jednostek o zanurzeniu do 60 cm, szerokości do 4 m i długości do 20 m. Większe jednostki pływają jedynie na dolnej Warcie i Noteci oraz odcinku Konin–Kruszwica.

 

Szlak obejmuje rzekę Wartę na odcinku Konin–Santok (338,5 km). Dalej, przez 48,8 kilometrowy odcinek płynącej swobodnie Noteci, poprowadzi do ujścia Drawy. Stamtąd wiedzie przez 139,9 km i 16 śluz, wspinających się na wododział pomiędzy Notecią i Brdą – do Kanału Górno-Noteckiego (25 km). Na koniec – znowu Notecią – aż do Gopła i stamtąd Kanałem Ślesińskim do Konina (to ostatni w tak nakreślonej marszrucie fragment „Pętli” – 62 km). Jeżeli założymy sobie 14 dni efektywnej żeglugi (w dowolnym kierunku) to codziennie czeka nas około 48 km łatwej i pięknej wędrówki.

 

Na zwiedzanie zabytków oraz na grzybobranie lub wędrówki w borach Puszczy Noteckiej lub nadwarciańskich parkach krajobrazowych warto przeznaczyć dalszych siedem dni. Natomiast ciekawi świata kajakarze, na pełne opłynięcie ,,Pętli”, powinni zarezerwować co najmniej 28 dni.

 

Wędrówkę wodną rozpocząć można w każdym dogodnym miejscu, slipując łodzie w jednej z warciańskich marin lub przystani, np. w Lądzie, Śremie lub w Pyzdrach, w noteckich portach w Ujściu i Czarnkowie albo w przystaniach nad jeziorami pomiędzy Wartą a Gopłem”.

 

Źródło: Portal Turystyczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Nadwarciańskie miasta

Rzeki zawsze sprzyjały rozwojowi cywilizacji, to wzdłuż ich biegu skupia się od wieków życie ludności. Eufrat, Tygrys, Nil – to tylko niektóre z przykładów potwierdzających prawdziwość tej tezy. Nie trzeba jednak sięgać aż tak daleko, by się o tym przekonać.

 

Nad brzegami Warty, na całej jej długości, już wiele stuleci temu zaczęły zamieszkiwać pierwsze plemiona. Tak powstawały najpierw niewielkie osady, później grody, a w końcu miasta. Nie będziemy jednak rozprawiać tu o etapach ich rozwoju czy historii cywilizacji… Mimo tego, warto wiedzieć jakie miasta możemy zaliczyć do grona tych „nadwarciańskich”. Oto ich lista:

 

 • Zawiercie,
 • Myszków,
 • Częstochowa,
 • Działoszyn,
 • Sieradz,
 • Warta,
 • Uniejów,
 • Koło,
 • Konin,
 • Zagórów,
 • Pyzdry,
 • Śrem,
 • Mosina,
 • Puszczykowo,
 • Luboń,
 • Poznań,
 • Murowana Goślina,
 • Oborniki,
 • Obrzycko,
 • Wronki,
 • Sieraków,
 • Międzychód,
 • Skwierzyna,
 • Gorzów Wielkopolski,
 • Kostrzyn nad Odrą.

 

Już wkrótce o każdym z nich będzie można poczytać więcej.

Księżna Warta i jej bieg

Warta w konkursie na długość zajmuje co prawda trzecią lokatę, tuż za Wisłą i Odrą, lecz tak naprawdę to ona, a nie Odra zasługuje na tytuł „Księżnej Polskich Rzek”.

 

Warta z mostu we Wronkach (fot. Robson1976, Wikimedia Commons)

 

Jak to możliwe? Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie odcinki mieszczące się w obrębie naszego kraju, okazuje się, że Warta z łatwością awansuje o jedną pozycję, plasując się w rankingu tuż za „Królową” Wisłą. Nie jest co prawda tak szeroka jak ona, ale w pełni zasługuje na tytuł, nie ustępując jej urodą.

 

Długość Warty to 808,2 km, a jej dorzecze zajmuje powierzchnię 54 529 km2. Swój bieg rozpoczyna na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na wysokości 377 m n.p.m., w Kromołowie, stanowiącym niegdyś odrębną miejscowość, będącym dziś częścią Zawiercia, które skądinąd właśnie rzece zawdzięcza swą nazwę. Określa ona jego położenie „za Wartą”.

 

Warta jest głównym, prawym dopływem Odry, łączącym się z nią w Kostrzynie. Nim jednak do tego dojdzie, rzeka przepływa przez wiele malowniczych regionów. Jej bieg wiedzie najpierw krawędzią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, by za Częstochową dotrzeć do Wyżyny Wieluńskiej. Pokonując Przełom Mirowski Warta skręca łagodnie na północ, a później, w okolicach Radomska, na zachód. Mija Przełom Działoszyński i Łuk Załęczański, obierając kierunek północny, prowadzący dalej przez Koło. Tu skręca na zachód, dopływając do Konina, za którym w Pradolinie Warciańsko-Odrzańskiej kończy swój górny bieg. Nieopodal Śremu rozpoczyna się Poznański Przełom Warty, a za Poznaniem i Obornikami dociera do Pojezierza Południowopomorskiego, wpływając dalej na teren Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. W miejscowości Santok, na początku dolnego biegu do rzeki uchodzi największy z jej 34 dopływów – Noteć. Za Gorzowem Wielkopolskim rozpoczyna się obszar Parku Narodowego „Ujście Warty”. Przepływając przez ten niezwykle atrakcyjny turystycznie teren, Warta w Kostrzynie łączy się z Odrą.

« pierwszy    18  19  20  21  22  
 
Kategorie
Archiwum