Strategia Rozwoju Rzeki Warty w Poznaniu 2012-2030

 

 

 

 

 

 

 

 

(23.01.2012, źródło: Telewizja WTK)

 

 

(23.01.2012, źródło: Telewizja Polska S.A.)